Wydawca treści

Oferta edukacyjna

W Nadleśnictwie Brzeg edukacja leśna prowadzona jest najczęściej przez specjalistę służby leśnej z Działu Technicznego, leśniczego lub podleśniczego. Organizowane są zajęcia terenowe w lesie z dziećmi szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Edukację przyrodniczą leśnicy prowadzą społecznie, jako dodatkowe czynności służbowe.

Uzupełnieniem aktywności edukacyjnej Lasów Państwowych jest oferta turystyczna skierowana do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Edukacja Leśna równocześnie wraz z występującym zjawiskiem liczniejszego uprawiania turystyki leśnej przez społeczeństwo powoduje, że lasy są otwarte dla społeczeństwa i w następstwie odpowiednio przygotowane turystycznie. Zagospodarowanie turystyczne lasu sprowadza się do należytego udostępnienia obszarów leśnych na potrzeby lokalne i regionalne.

Ponadto planuje się utworzyć wspólnie z PTTK w najbliższym czasie trasę do uprawiania nordic walking i biegów narciarskich.

Nadleśnictwo Brzeg posiadało rozbudowaną sieć miejsc postoju w liczbie 23 sztuk. Miejsca te wyposażone są w drewniane zadaszenia, ławki do odpoczynku wraz z stołami oraz miejsce do postoju samochodów. Ponadto na każdym miejscu postoju są kosze na śmieci, a cały plac jest ogrodzony płotem z żerdzi. Nadleśnictwo posiada trzy ścieżki dydaktyczne – edukacyjne wyposażone w tablice przeznaczone dla rożnych odbiorców wiekowych:

- ścieżka nr 1 jest rowerowo – piesza i ma długość i ma trasy 7 kilometrów a czas zwiedzania wynosi 4-6 godzin. Początek zwiedzania znajduje się na miejscu postoju samochodów (parking leśny) w oddziale nr 197 Leśnictwa Nowy Świat (w pobliżu miejscowości Rogalice). Parking wyposażony jest w tablicę z mapą Nadleśnictwa, dwie wiaty, ławki, stoły wraz z wydzielonym miejscem na ognisko i tablicą o obowiązujących zakazach w lesie. Ścieżka rozpoczyna się tablicą z mapą przebiegu ścieżki i informacją o jej walorach.  Droga jest urządzona tak, aby osoby zwiedzające, które nie mogą zwiedzić całej ścieżki z powodu ograniczeń czasowych lub sprawnościowych mogły zapoznać się z zasadniczą częścią przedstawiającą ogólną problematykę gospodarki leśnej, ochrony przyrody i lasów. Z tego powodu początkowy odcinek posiada zagęszczoną ilość stacji edukacyjnych (tablic),  a po 700 metrach duży przystanek w postaci wiaty edukacyjnej (tzw. Leśna Szkoła), na której dzieci szkolne kończą swoją wycieczkę. Wiata wyposażona jest w miejsce na ognisko, w tablice, stos drewna, na którym młodzież ćwiczy odbiórkę i manipulację drewna, oraz w zadaszenie, w którym są gatunki drewna do rozpoznania. Ponadto w początkowym etapie ścieżki znajduje się paśnik i lizawki dla zwierzyny płowej (jeleń, sarna, daniel) i buchtowisko dla dzików, a więc miejsce dokarmia zwierzyny. 

- ścieżka nr 2 jest przeznaczona do zwiedzania pieszego i znajduje się w osadzie leśnictwa szkółkarskiego. Jest to krótki odcinek kilku tablic poświęcony tematyce szkółkarskiej. Obok znajduje się duża wiata z miejscem na ognisko. Za ścieżką, w zagrodzie znajdują się koniki polskie, które hoduje leśniczy szkółkarz. Odwiedzające te miejsce dzieci przedszkolne lub szkolne po krótkim przedstawieniu problematyki hodowli najmłodszych drzew udają się z przewodnikiem na pobliską szkółkę leśną w celu zobaczenia małych sadzonek i zwiedzenia całej szkółki.

- ścieżka nr 3 biegnie od domu myśliwego w miejscowości Kurznie przez las do uroczyska zwanego lisimi łąkami. Lisie łąki to piękny obszar śród leśnych łąk położonych w samym sercu lasów (tej części borów stobrawskich). Ścieżka ma 2,4 kilometrów długości. Na końcu ścieżki dydaktycznej została w 2011 roku wybudowana wiata, obok której znajduje się  zbiornik wodny o powierzchni 5 hektarów. Cała ścieżka przedstawia temat gospodarki, tradycji i zwyczajów łowieckich. W pobliżu wiaty (w samym centrum lisich łąk) znajduje się nasyp widokowy, gdzie można podziwiać piękne łąki wraz z kwitnącym w czerwcu rdestem wężownikiem, a po przeciwnej stronie jest zbiornik wodny z wyspą, w których gnieżdżą się ptaki.

Ponadto planuje się utworzyć wspólnie z PTTK w najbliższym czasie trasę do uprawiania nordic walking i biegów narciarskich.