Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Brzeg
Nadleśnictwo Brzeg
+48 77 404 80 30
+48 77 404 80 44

ul. Kilińskiego 1
49-300 Brzeg

NADLEŚNICZY
mgr inż. Bartłomiej Kastelik
+48 77 404 80 31
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
dr inż. Lech Pawluk
+48 77 404 80 33
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Joanna Mazur
+48 77 404 80 34
SEKRETARZ
mgr inż. Kazimierz Gągola
+48 77 404 80 37

Inżynier Nadzoru

mgr inż. Ewelina Dziwak
INŻYNIER NADZORU
Tel.: +48 77 404 80 40; ; + 48 606 370 689

Specjalista ds. Pracowniczych

Anna Pawluk
SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH
Tel.: +48 77 404 80 39

Posterunek Straży Leśnej

Ryszard Komornicki
STARSZY STRAŻNIK LEŚNY
Tel.: +48 77 404 80 38
Daniel Sinkowski
STRAŻNIK LEŚNY
Tel.: +48 77 404 80 38

Dział Gospodarki leśnej

inż. Małgorzata Laskowska
SPECJALISTA SL DS. HODOWLI LASU I NASIENNICTWA
Tel.: +48 77 404 80 41
mgr inż. Magdalena Wincer
SPECJALISTA SL DS. OCHRONY LASU
Tel.: +48 77 404 80 45
mgr inż. Halina Nawrocka-Bloch
SPECJALISTA SL DS. UŻYTKOWANIA LASU I MARKETINGU
Tel.: +48 77 404 80 46; +48 881 493 766
Włodzimierz Gąsiorowski
SPECJALISTA SL DS. URZĄDZANIA LASU I STANU POSIADANIA
Tel.: +48 77 404 80 41
mgr inż. Edyta Czapka
INSTRUKTOR TECHNICZNY
Tel.: +48 77 404 80 35

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Gieża
SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I ANALIZ
Tel.: +48 77 404 80 36
mgr Anna Smoleń
KSIĘGOWA
Tel.: +48 77 404 80 42
Renata Socha
KSIĘGOWA
Tel.: +48 77 404 80 47
mgr Sylwia Zając
Księgowa
Tel.: +48 77 404 80 32
mgr inż. Bartosz Skotnicki
Księgowy
Tel.: 77 404 80 42

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Grażyna Kowacka
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI
Tel.: +48 77 404 80 30
mgr inż. Kamil Śledziona
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Tel.: +48 77 404 80 48; +48 662 166 833
mgr Iwona Malinowska
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Tel.: +48 77 404 80 43