Aktualności

W dniu 7 grudnia zakończono jesienne odnowienia lasu w Nadleśnictwie Brzeg.

Ochrona Danych Osobowych

Nadleśnictwo Brzeg uprzejmie informuje, że tereny leśne Nadleśnictwa Brzeg oraz budynek biurowy w Brzegu przy ul. Kilińskiego 1 są monitorowane!

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczna (dla klientów nie posiadających umów) odbywa się bezpośrednio w leśnictwach Nadleśnictwa Brzeg. Informacje na temat aktualnych stanów drewna można uzyskać w leśnictwach (nr tel. w zakładce Kontakt) oraz w biurze Nadleśnictwa Brzeg.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Brzeg prowadzi samodzielną gospodarkę w obwodzie łowieckim nr 49. Tworzy on Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Rogalice” o powierzchni 7 412 ha, z czego powierzchnię leśną stanowi 5 556 ha.