Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Brzeg położone jest w województwie opolskim oraz w małym fragmencie województwa dolnośląskiego. Gospodaruje lasami Skarbu Państwa na powierzchni 15 890 ha.

Planowa gospodarka leśna na terenie obecnego nadleśnictwa rozpoczęła się w XVIII wieku, kiedy to wprowadzono istniejący do dziś regularny podział powierzchniowy (tzw. oddziały leśne) oraz rozpoczęto melioracje wodne i budowę dróg leśnych.  Pozyskiwanie drewna do początków XX wieku odbywało się system stosowania dużych zrębów zupełnych. Przy odnowieniach lasu stosowano pełny siew z preferencją sosny. Ponadto w XIX wieku leśnicy niemieccy dokonali znacznych nasadzeń świerka. Z zaszłości historycznych należy wymienić: huragan w 1801 roku, gradację kornika drukarza w latach 1826-1829, brudnicy mniszki w latach 1837-1840, pożar w 1834 roku - spłonęło 750 ha lasu oraz powódź w 1997 roku, zalaniu i podtopieniu uległo 5 tys. ha lasu. Jako ciekawostkę historyczną należy wymienić wprowadzanie na przełomie XVIII i XIX wieku modrzewia sudeckiego, którego ojczyzną są Morawy. Dziś zachowała się unikatowa kępa starodrzewu o powierzchni 0,5 ha.  

Na przełomie XIX i XX nastąpił zwrot w sposobie zagospodarowania lasu i zaczęto zwracać uwagę na ochronę pozostałych drzewostanów liściastych i mieszanych.

Nadleśnictwo Brzeg zostało utworzone w 1945 roku w oparciu o dekret PKWN z dnia 12 grudnia 1944 roku. W 1947 roku zostało podzielone na dwa mniejsze Nadleśnictwa: Karłowice i Rogalice. W wyniku zmian organizacyjnych w Lasach Państwowych w 1973 roku z małych powierzchniowo Nadleśnictw tj. Lubsza, Rogalice, Karłowice i Gospodarstwa Topolowego Prędocin powstaje jedno duże Nadleśnictwo o nazwie Karłowice z siedzibą w Karłowicach.  W 1978 roku siedziba nadleśnictwa zostaje przeniesiona do Brzegu i taką nazwę przyjmuje.

Obecnie podzielone jest na dwa obręby leśne: Lubsza i Karłowice. W obrębie Lubsza jest siedem leśnictw: Rogalice, Barucice, Dobrzyń, Nowy Świat, Lubsza, leśnictwo szkółkarskie oraz leśnictwo ds. łowieckich (Ośrodek Hodowli Zwierzyny),a w obrębie   Karłowice pięć leśnictw: Kuźnica Katowska, Roszkowice, Kurznie, Stobrawa i Prędocin.