Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Brzeg posiada rozbudowaną infrastrukturę edukacyjną. Miejsca te wyposażone są w drewniane wiaty, oraz ławki wraz ze stołami.

Oferta edukacyjna

W Nadleśnictwie Brzeg edukacja leśna prowadzona jest najczęściej przez specjalistę służby leśnej z Działu Technicznego, leśniczego lub podleśniczego. Organizowane są zajęcia terenowe w lesie z dziećmi szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Edukację przyrodniczą leśnicy prowadzą społecznie, jako dodatkowe czynności służbowe.