Asset Publisher Asset Publisher

Wspomnienie wyboru Karola Wojtyły na papieża

Przeżywamy w obecnej dobie ogromne zawirowania wokół tematyki leśnictwa, jak i gospodarowania lasami, dlatego poniżej prezentujemy przesłanie Św. Jana Pawła II.

„... Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych! W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli winni współdziałać w tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa niech weryfikuje styl swego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszyło głosu sumienia, które waży to, co słuszne i prawdziwie dobre...”

Pamiętajmy: Jan Paweł II często błogosławił naszym lasom przestrzegając nas abyśmy zachowali to dobro dla przyszłych pokoleń.