Asset Publisher Asset Publisher

Jesienna ochrona upraw leśnych!

W lasach Nadleśnictwa Brzeg planuje się zabezpieczyć chemicznie w br. około 320 ha upraw leśnych - głównie sosnę, świerka i buka.

Zabieg potocznie zwany „smarowaniem” jest czasochłonny, ponieważ na wybrane drzewka repelent nakładany jest rękawicą lub szczotką. Zabezpieczamy najczęściej górną część pędu szczytowego przed zgryzaniem przez jeleniowate. Po wykonaniu zabezpieczenia, sadzonka zwierzynie już nie smakuje, dzięki czemu mamy możliwość wyhodowania w przyszłości lasów.