Asset Publisher Asset Publisher

Spałowanie

W celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzynę, leśnicy stosują różne metody ochrony młodego pokolenia lasu.

W ekosystemie leśnym bardzo duże znaczenie mają szkody powodowane przez zwierzynę leśną (głównie jelenie). Zwierzęta te w poszukiwaniu pokarmu uszkadzają młode drzewka zgryzając ich pączki lub spałując (odzierając zębami) cienką korę młodych drzew. Uszkodzenia prowadzą do znacznego osłabienia drzewek a czasami do ich obumierania, co z kolei może prowadzić do obniżenia zdrowotności przyszłego drzewostanu oraz zniekształcenia jego składu gatunkowego. Drzewa zgryzowe są to świeżo ścięte drzewa, które pozostawia się, aby wzbogacić ubogą w tym okresie bazę pokarmową zwierzyny.

Zimą, gdy penetracja zwierzyny w poszukiwaniu pokarmu jest największa, w młodych drzewostanach wykłada się tzw. drzewa zgryzowe. Pod korą tych drzew znajdują się substancje odżywcze, po które zwierzęta chętnie „sięgają”. Takie postępowanie pozwala na „odciągnięcie” zwierzyny od upraw leśnych i młodników, a co za tym idzie zmniejszenie powodowanych przez nią szkód.