Lista aktualności Lista aktualności

Szacunki brakarskie

W lasach nadleśnictwa Brzeg zakończone zostały prace terenowe związane z szacunkami brakarskimi.

Szacunki brakarskie to pierwsza ocena jakości technicznej surowca drzewnego. WW czynności mają na celu za pomocą określonych metod ustalenie ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania z drzew (drzewostanów) najczęściej w następnym roku. Leśniczowie z naszej jednostki  wykonali  szacunki brakarskie w drzewostanach, w których to planujemy zrealizować zabiegi hodowlane przedrębne i rębnie w roku gospodarczym 2020. Zadanie to wymaga wiedzy i doświadczenia, ponieważ trzeba  określić gatunek drzewa, pierśnicę (średnica drzewa na wysokości 1,3 m nad ziemią) oraz wysokość drzew (co najmniej 30 pomiarów dla różnych średnic). Pomiary wysokości i pierśnic wykonuje się dla każdego gatunku oddzielnie na osobnym raptularzu. Leśniczy również ocenia  na gruncie jakość techniczną na podstawie widocznych wad drewna okrągłego. Ilość miąższości (drewna) do pozyskania jest ściśle określona przez 10-letni Plan Urządzenia Lasu, który został zatwierdzony dla naszego nadleśnictwa przez Ministra Środowiska.              

Szacunki brakarskie stanowią podstawę przygotowania planu ilościowego i jakościowego pozyskania drewna na przyszły rok i oferty handlowej nadleśnictwa.