Lista aktualności Lista aktualności

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Brzeg prowadzi samodzielną gospodarkę w obwodzie łowieckim nr 49. Tworzy on Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Rogalice” o powierzchni 7 412 ha, z czego powierzchnię leśną stanowi 5 556 ha.

W celu poprawy naturalnych warunków bytowania zwierzyny zagospodarowuje się grunty rolne na poletka żerowe, pasy zaporowe i łąki śródleśne, które są na bieżąco wykaszane.

W obwodzie obecnie znajdują się:

  • paśniki 5 szt.
  • lizawki 407 szt.
  • ambony 69 szt.
  • poletka łowieckie 5,8 ha.
  • pasy zaporowe 8 szt./4,0 km.
  • zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne 70 ha.

Kontakt dla myśliwych:
Marcin Podgórni
tel. +48 608 404 997