Lista aktualności Lista aktualności

"LAS 2019"

W dniach 25-27 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Brzeg odbywają się ćwiczenia jednostek KP PSP w Brzegu, OSP Gminy Lubsza oraz Służby Leśnej z orientacji terenowej pod kryptonimem „LAS 2019”.

Manewry mają na celu udoskonalić i usprawnić prowadzenie akcji w przypadku faktycznego wystąpienia pożaru lasu oraz zaistnienia innych nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.

W każdym z trzech dni Państwowa Straż Pożarna musi dokonać prawidłowego odczytu posługując się leśną mapą numeryczną lub analogową, oraz odnaleźć wyznaczone punkty w terenie leśnym tj.: bunkier, ambona oraz „miejsce hipotetycznego pożaru” i punkty czerpania-poboru wody.